ehtiyatlı

ehtiyatlı
sif.
1. Öz hərəkətlərində, işində ehtiyat gözləyən, meydana çıxa biləcək hər bir ehtimala qarşı lazımi tədbir görən. – Məmməd . . ehtiyatlı adam idi. M. İ.. // zərf Ehmallı, üsullu, ehtiyatla. Çıxdım küçəyə və ehtiyatlı keçib getdim. C. M.. Qoy bizə gülməsin nə dost, nə də yad; Ehtiyatlı danış, ehtiyatlı dur! S. V.. Ehtiyatlı olmaq – gözlənilən hər bir ehtimala qarşı tədbirli olmaq, üsullu iş görmək, qorxulu bir iş üçün hazır olmaq. Zaman ani olaraq qərara gəldi ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. S. R.. Axşam ovunda ehtiyatlı olmağı qərara aldım. M. Rz..
2. Tədarüklü, gələcək üçün ehtiyat saxlayan, tədarük edib saxlayan. Ehtiyatlı qadın. Ehtiyatlı ev.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sayıq — sif. və zərf 1. Öz işində, hərəkətində ehtiyatlı, gözüaçıq, ayıq, oyanıq olan, sərvaxt. Sayıq adam. – Hər cəbhədə ayıq, sayıq; Əsgər kimi durmalıyıq. S. V.. Bizdən tələb edir quruluş; Belə sayıq yaşamağı. M. R.. Sayıq olmaq – işində, hərəkətində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durmaq — f. 1. Ayaq üstə, şaquli vəziyyətdə hərəkətsiz dayanmaq. Ağacın altında kölgədə durmaq. Güzgünün qabağında durmaq. Sahildə durub dənizə baxdıq. – <Odabaşı Xudayar bəyə:> . . Di, burada niyə durubsan, buyur, gedək mənzilə. C. M.. Onlar alçaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irağbətti — I (Qarakilsə, Salyan) layiqli; münasib. – Əşi, irağbətti adam tapbadıη qohum olmağa:?! (Qarakilsə) II (İmişli, Saatlı, Şamaxı) ehtiyatlı, ehmallı. – Şüşəni irağbətti gətir, salıb sındırarsan (Saatlı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • iriçça: — (Şamaxı) ehtiyatlı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • saxlaşdı — (Gəncə) ehtiyatlı. – O, çox saxlaşdı arvatdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sayqulu — (Cəbrayıl, Qafan, Qarakilsə) 1. sayıq 2. ehtiyatlı. – Sayqulu baş salamat olar (Qarakilsə); – Sayqulu gözə çöp düşməz (Qafan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • usbuf — (Laçın) yavaş, ehtiyatlı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • usduflu — (Qazax, Şəki, Zəngilan) yavaş, ehtiyatlı. – İstəkəni usduflu tut, a qızım, qırarsaη (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • usduflucə — (Şəki) sakitcə, ehtiyatlı, yavaşca. – Usduflucə duruf gecə çıxdıx öydən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • usdulup — (Cəbrayıl) ehtiyatlı, yavaş. – Usdulup tərpən, taxt xarabdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”